OpenCV ile webcam den fotoğraf kaydetmek

import opencv.adaptors
from opencv import highgui
from datetime import datetime

def get_image(camera):
    image = highgui.cvQueryFrame(camera)
    now = str(datetime.now())
    return opencv.adaptors.Ipl2PIL(image), now

camera = highgui.cvCreateCameraCapture(0)
captured_image, now = get_image(camera)
captured_image.save(now, "JPEG")

highgui.cvCreateCameraCapture(index)
  index -> kullanılacak kameranın indisi
Kameradan video akışı okumak için CvCapture yapısını başlatır ve tahsis eder.

highgui.cvQueryFrame(capture)
  capture -> video yakalama yapısı
Kamera veya video dosyasından bir kare yakalar

opencv.adaptors.Ipl2PIL(input)
OpenCV/IPL resmi, PIL(Python Imaging Library) resme dönüştürür.