pyFLTK

pyFLTK, FLTK grafiksel kullanıcı arayüzü kütüphanesinin python çevirisi.

Hızlı,
platformdan bağımsız(windows, linux, unix, mac, ...),
diğer toolkit lere göre daha az yer kaplar,
kullanımı kolay
ve py2exe ile kolay dağıtılabilir olması.

kurulum için: sudo apt-get install python-fltk

from fltk import *
import sys

window = Fl_Window(300,180)
box = Fl_Box(20,40,260,100,"Hello, World!")
box.box(FL_UP_BOX)
box.labelsize(36)
box.labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC)
box.labeltype(FL_SHADOW_LABEL)
window.end()
window.show(sys.argv)
Fl.run()

program bir pencere oluştur
   window = Fl_Window(300,180)

içinde "Hello, World!" yazan bir box oluştur
  box = Fl_Box(20,40,260,100,"Hello, World!")

box türünü, label boyutunu, fontunu ve stilini ayarla
  box.box(FL_UP_BOX)
  box.labelsize(32)
  box.labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC) 
  box.labeltype(FL_SHADOW_LABEL)

pecereyi göster ve FLTK olay döngüsünü başlat
  window.end()
  window.show(sys.argv)
  Fl.run()