pyquery

pyquery, xml ve html belgeler üzerinde jquery sorguları yapmanızı sağlıyor. API si jquery çok benzer ve lxml kullanıyor.

from pyquery import PyQuery
conn = PyQuery(url="http://pythonaskina.blogspot.com/")
titles = conn(".entry-title")
for i in xrange(len(titles)):
    print(titles.eq(i).text)

conn = PyQuery(url = ‘….. satırı ile bağlantı kurulur ve bir PyQuery türünde conn nesnesi tanımlanır. conn, jquery deki '$' gibi kullanılıyor.

titles = conn(". satırı .(nokta) CSS seçici class türünde entry-title adında olanları list içine toplar

eq(index) -> sadece index numaralı elemanı geri döner

ekran çıktısı:
pyFLTK
Validation of Turkish Identification Number in Python
AppEngine fırınında pişirilmiş GeoIP
OpenCV ile webcam den fotoğraf kaydetmek